Živeti Glasno
Odlazak

Odlazak

Odlaziš u svet da brže stigneš
Tamo gde si krenuo.
Velika je lopta ta zemlja
Veruj kratko je vreme.

Nisam mogla da te zadržim
Kao ni osmeh kada sam te rodila
Nezaustavljiva kao istina
Suza je krenula.

Sve je to van vremena.
Ni patnja nije večita
Kao stari lift se zaglavi
Negde između godina.

Fotografije natrag u život
Nemam koga da obiđem
Velika je lopta ta zemlja
Vreme, vreme je kratko.

You Might Also Like...

    error: Content is protected !!