Živeti Glasno

Plodna praznina

PLODNA PRAZNINA

Plodna praznina ili dokolica može biti najpotentniji čin koji dajemo i omogućavamo sebi i svojoj umetnosti, jer upravo kada sebi dozvolimo da ne radimo ništa, tada možemo da učinimo svašta.

Link do programa pronađi ispod: https://zivetiglasno.com/program/

You Might Also Like...

    error: Content is protected !!