Živeti Glasno

Pasije koje aktiviraju našu svrhu

PASIJE KOJE AKTIVIRAJU NAŠU SVRHU

Pasije koje imamo, pokazatelj su naših vrednosti, snova i jedinstvene svrhe. Kako da sa sigurnošću znaš da li si pronašao svoje pasije, ili preuzela tuđe želje, pričamo u današnjoj epizodi.

Link do programa pronađi ispod: https://zivetiglasno.com/program/

You Might Also Like...

    error: Content is protected !!