Živeti Glasno

Umetnički trijumf

UMETNIČKI TRIJUMF

Četiri faze definišu svaki trijumf: momenat kada spoznamo svoju pasiju, trenutak kada je uvažimo i priznamo sebi, postavljanje jasne namere, te na kraju akcije koje nas vode do realizacije pasija u stvarnosti.

Link do programa pronađi ispod: https://zivetiglasno.com/program/

You Might Also Like...

    error: Content is protected !!