Živeti Glasno

Šta je terapija zvukom?

Terapija ili lečenje zvukom predstavlja oblik vibracione medicine. Zasniva se na naučnim principima koji govore kako sve materije i zdrave ćelije u telu čoveka vibriraju na tačno određenoj frekvenciji. Suprotno, kada materije i ćelije vibriraju na disonantnoj frekvenciji, to znači da su one u neskladu, odnosno da su nezdrave. Ova vrsta terapije koristi se širom celog sveta, i ima za cilj da probudi, osvesti, i transformiše svest. S obzirom na to da smo mi po prirodi vibraciona bića, a zvuk proizvodi snažne vibracije, naša struktura se transformiše na osnovu kretanja tog zvuka.

TERAPIJA ZVUKOM U NAUCI

Postoje različite naučne studije koje pokazuju da zvuk može da proizvede promene u autonomnom, imunološkom, endokrinom i neuropeptidnom sistemu. Svaki atom, organ, molekul, ćelija, ćelija, žlezda i ljudskog tela, upija i emituje zvuk.

Moždani talasi i čitavo telo su u određenom opuštenom stanju. Oni vibriraju osnovnom frekvencijom koji iznosi oko osam ciklusa u sekundi, i privlači i podešava nas na osnovno elektromagnetno polje same planete Zemlje. 

Svi ljudi su stvoreni od istih osnovnih elemenata, i imaju gotovo identične genetske obrasce. Ova tvrdnja objašnjava da svi ljudi vibriraju na dvanaest tonova, ali svako od nas kreira svoju ličnu jedinstvenu simfoniju tonova na drugačiji način. Svako od nas će koristiti jednu primarnu notu kao osnovni ton, ton zbog kog imamo mogućnost da usklađujemo sve ostale tonove oko sebe

Terapiju zvukom na osnovu prethodne tvrdnje, možemo definisati i objasniti kao jedan od najstarijih oblika lečenja. Rezonantne vibracije, ritmovi, kao i tonovi imaju moć da uravnoteže moždane hemisfere, nivoe stresa, ali i da uravnoteže napetost u telesnim tkivima i ćelijama koji su u neskladu ili određenoj disharmoniji. 

ŠTA JE ZVUK?

Ukoliko je individua u stanju da promeni svoju perspektivu, može najpre da promeni svoj odnos prema određenom problemu koji je može sprečiti da dostigne njegovu optimalnu homeostazu. Postoje mnoge kulture koje poštuju zvuk i veruju da on predstavlja uzrok nastanka svemira

Iako ga ne možemo videti, zvuk ima svoju strukturu. On u vodi deluje tako što na određeni način stvara mikro-zvučne strukture. Određene kulture, ali i mnoge filozofije veruju da je upravo taj mehanizam koji svojom dinamikom pokreće, zadužan za nastanak sveta i života kakvog ga mi znamo.

ENERGETSKO TELO

Pomoć zvuka pri opuštanju nije jedina njegova funkcija. Zvuk je u stanju da prođe kroz područja blokade. Ta područja energetske blokade se mogu naći u našim fizičkim telima, suptilnim telima ili čak i u oba. Fizičko telo predstavlja mesto gde individue doživljavaju lokalizovani bol i (ili) nelagodnost

Ukoliko se za taj problem koriste zvučne viljuške, koje predstavljaju posebne osteofonske viljuške i koje vibriraju na nižim frekvencijama, može doći do oslobađanja azotnog oksida. Aoatni oksid predstavlja molekul slobodnih radikala, za njega je dokazano da pozitivno utiče na prenos, ali i na kontrolu bola. 

ZVUK U KINESKOJ MEDICINI

Naše suptilno telo predstavlja energetsko telo. U njemu postoji energija životne sile, koja se najčešće naziva Ki, Či ili prana. Kineska medicina govori da su meridijanske tačke, koje se koriste za određevanje područja, potencijalno ograničile protok energije kako kroz fizičko, tako i kroz suptilno telo. 

Već je poznato da postoji na hiljade tih meridijanskih linija koje su tačno određene na našem telu.

LEČENJE ZVUKOM

Lečenje zvukom je posebno koristi za upotrebu ciljane prirodne energije zvuka za poboljšanje zdravlja i dobrobiti. Ova vrsta terapije se može koristiti samostalno ili kao dopuna ostalim metodama. Međutim, cilj ove terapije jeste lečenje preuređenjem i harmonizacijom prvenstveno na ćelijskom nivou. 

Ova vrsta terapije daje uspešne rezultate kod: stresa, nesanice, depresije, anksioznosti, hroničnog bola, sindroma hroničnog umora, bolova u leđima, koncentracije…

INSTRUMENTI TERAPIJE

Jedan od instumenata koji se koriste tokom ove terapije jeste kristalna pevajuća činija. Note ovog instrumenta su podešene tako da se zvuk kreće kroz atmosferu i da izaziva naše ćelije da se kreću u ritmu zvučnog talasa. Na taj način individua postane uskalđena sa zvučnim talasom. Taj zvuk prodire kroz nas, naše ćelije, i ima mogućnost da ih uravnoteži oscilacijom ili rezonancom.
Međutim, sluh nije preduslov kako bi se ovakva terapija koristila. 

Vibracioni bubanj je takođe popularan u primenjivanju ove vrste terapije i lečenja. On koristi 9 frekvencija da vibrira. Može da opusti i regeneriše mišiće i organe, i da oslobodi blokiranu energiju. Efikasan je kod predmenstrualnih grčeva, bolova u leđima, upale mišića, ali i kod problema sa disanjem i probavom.

UTICAJ ZVUKA NA ORGANIZAM

Mnoge studije su pokazale da zvuk ima direktan uticaj na mišiće, nervni, probavni i cirkulacioni sistem bez obzira na sluh osobe. Prednosti ovog instrumenta su: olakšanje od stresa, brige i nervoze, eliminacija nezdravog šablona tenzije, otklanjanja blokade zarobljene energije, povećava brzinu oporavka nakon operacije ili određenih povreda, može smanjiti strukturalni ili mišićni bol.

Tekst: Andrijana Popović

Preuzeto sa sajta Mango i Papaja

You Might Also Like...

    error: Content is protected !!