Živeti Glasno

Zrno svemoći

Upoznaj svoju prirodu,
Znači upoznati sebe,
Približiti se Bogu u sebi,
Pomažući sebi da
Priroda ispuni svoju svrhu
Služeći i Bogu i sebi.

Tu gde smo rođeni,
Tu je naša istorija,
I učeći od predaka,
Učimo o sebi,
Jer naša se priroda
Ne razlikuje od Zemlje iz koje su
Nastali oni pre nas.

Upoznaj sebe i znaćeš
Zašto si tu gde jesi,
Rođen,
Stvoren,
Poklonjen.

Naš životni cilj je
Osvestiti sopstveni put i
Služiti u Njegovo ime.
Osloboditi se želja za drugačijim životom,
Do onog koji je nas izabrao.

Nije naše da živimo tuđe,
Nije naše da živimo lepo,
Prema našem umu,
Već je naše da živimo Svrsishodno,
U skladu sa našom prirodom.

Bože, kako želiš da ti služim,
Na koji način da realizujem svoju prirodu,
Koju si ljubavlju kreirao samo za mene?

Kako svojim davanjem i predanošću,
Mogu da doprinesem ovom Tvom svetu,
Realizujući Ljubav Tvoju,
U svakom svom koraku?

Pokaži mi put,
Koji si mi već dao,
I ne dozvoli da Ga,
Kao i Tebe ne budem vredan,
Jer život koračan tuđim stazama,
Tuga je kako za Tebe, tako i za mene.

Svako igra svoju ulogu,
Mi zapravo ne postojimo za sebe,
Već smo ovde da realizujemo Tebe,
Jer ti si sve što vidimo, osećamo i slutimo.
Dozvoli da Tvoj pogled kroz nas,
Nas i bude vredan i
Da se svakim korakom,
Sve više približavamo,
Tebi i Tvojoj zamisli za nas.

Ja ti se predajem,
Jer drugo i nije za mene.
Ja sam sad kao cvet koji si stvorio,
Koji cveta, znajući da je cvet.
Ne težim više ka tome da budem
Bilo šta što nisi predvideo za mene.

Jer ko će drugi igrati mene ako ne ja?

You Might Also Like...

    error: Content is protected !!