Živeti Glasno

Planiraj kreativnost

PLANIRAJ KREATIVNOST

Kreativnost je kao točak, potrebno je stalno da se pokreće i okreće ako želimo da doživimo plodove sopstvenog bavljenja. Takvo kreativno okretanje uključuje strategiju, sistematičnost i logično razmišljanje, o čemu je upravo reč danas.

Link do programa: ⁠https://zivetiglasno.com/program/

You Might Also Like...

    error: Content is protected !!