Živeti Glasno

Kreativnost i biznis

KREATIVNOST I BIZNIS

Kreativnost nije samo imenica, već je skup navika i specifičnog majndseta, način razmišljanja koji kreiramo i usavršavamo svakodnevno. Zato kada kreativne i biznis veštine koristimo komplementarno, tada naša umetnost cveta, nalazeći put do publike i obezbeđujući nam sredstva za dalje stvaranje. 

Link do programa: ⁠https://zivetiglasno.com/program/

You Might Also Like...

    error: Content is protected !!