Živeti Glasno

O unutrašnjoj snazi i izdržljivosti

EPIZODA 49: O UNUTRAŠNJOJ SNAZI I IZDRŽLJIVOSTI

Unutrašnja snaga nam je neophodna za realizaciju snova i potencijala, a ponekad i za ples sa neizvesnošću. Za odluke koje odstupaju od uobičajenog, nasleđenog ili od načina na koji smo vaspitavani, potreban je snažan unutrašnji kompas i uverenost u vlastita načela – nešto što nas vodi, čak i kada spolja ne vidimo znakove ili putokaze, kao ni dokaze da ćemo uspeti.

Produkcija: Fabrika kreativnosti

You Might Also Like...

    error: Content is protected !!