Živeti Glasno
Zašto ne treba piti kafu

Zašto ne treba piti kafu

Mleko belo i blago
Sipaš u kafu
Kafa danas nije crna
Ni mleko nije više belo.

Sve se pomeša
I postane nejasno
Onoga dana kada počneš
Da piješ kafu.

A ti naivna mislila
Da će ti rep porasti.

You Might Also Like...

    error: Content is protected !!