Živeti Glasno

Žene sa prošlošću, muškarci sa budućnošću

Ona nema sve, 
ali ona jeste sve.

Ona nekada nema ništa,
ali nikada nije ništa.

Ona je ona.

Kada bi imala sve,
ona bi bila ništa.

Njena posebnost
je njen opstanak
kada nema.

Zato je meni svašta.

Jaka, a meka.
Hrabra, a misleća.

Posustaje i to je njena vrlina;
jer ne odustaje.

Odustati za nju nije opcija.
Zato je ona mnogima samo opcija.
Jer više je onih ništa
koji ne prepoznaju da je ona sve.

You Might Also Like...

error: Content is protected !!