Živeti Glasno

Sloboda je najveća odgovornost


Kako se ponašati kada konflikti nestanu
A kada ne postoji ravnodušnost,
Kada se želi uključiti,
Kada se želi menjati,
Kada se razume sve,
Shvata se svako.

Kako se ponašati kada konflikti nestanu
A ipak nismo indiferentni,
Jer predugo smo radili na osvešćivanju
Da bismo sada rekli da  nemamo za šta da se borimo.

Kako se ponašati kada konflikti nestanu
Kada nam ostanu samo pitanja o čemu sanjati,
Za šta postojati.

Kako se ponašati kada konflikti nestanu
U meni, možda i u tebi
Pa ipak postojimo i dalje
Ratujemo i dalje
Ne priznajemo jedni druge
I dalje.

O, Miss Simone,
Podsećaš na upitanost,
Širiš značenje te reči u meni,
Iako o njoj nisi pevala,
Jer nisi ni želela pevati,
Želela si samo svirati.

Kucam po tastaturi,
A zapravo sviram klavir.
Slušajući Miss Simone,
Pitanja ima u meni,
Nisu ona samo moja,
Ona su i tvoja,
Zato moraju biti naša.

Mnogima se može učniti da između ovog i onog sveta ima nepovezanosti,
Pogotovo kada konflikti nestanu,
Ali postoji jedna nit,
Bez obzira na sled neslednog
Mi smo ipak ljudi,
Ti si samo čovek,
A ja imam potrebu da pišem.


You Might Also Like...

    error: Content is protected !!