Živeti Glasno

Sedam koraka do kreativnog buđenja

Često razmišljamo o kreativnosti kao o nečemu za šta su obdareni samo određeni ljudi. U stvari, za takve ljude imamo posebne reči. Neretko ih nazivamo briljantnim, nadahnutim ili genijalnim.

To fakat i je tačno. Kreativnost izvire iz onog dela našeg dubljeg bića koji je zaista briljantan i beskrajno inteligentan. Zauzvrat, ova duboka inteligencija nam se tada manifestuje kao inspiracija, promenjena percepcija i uvid.

Greška je, međutim, misliti da je kreativnost nešto što poseduju samo posebni pojedinci. Naša tradicija nam govori da je kreativnost fundamentalni aspekt same stvarnosti. U skladu sa tim, ona nije posebno svojstvo nadarenih pojedinaca, već suštinska dinamika u svakom od nas i u čitavoj prirodi.

Kreativnost je onaj proces kroz koji univerzum neprestano izražava svoje beskonačno ja.

Kreativnost je neprekidna i neiscrpna. Ona je urođeni deo onoga ko smo i šta smo.
Istina, svako od nas zapravo stvara sve vreme. To je zato što svet koji doživljavamo proizilazi iz naših sopstvenih misli, verovanja i namera. Zato, ako ostanemo fokusirani na svoj ego, stvaramo iskustva odvojenosti, sukoba, bola i ograničenja. Takođe ostajemo zaglavljeni u istim obrascima – istim načinima razmišljanja, delovanja i opažanja.

S druge strane, ako se identifikujemo sa svojim dubljim ja, možemo stvoriti iskustva koja odražavaju harmoniju, radost, obilje i inovacije. To radimo tako što napuštamo ograničene načine rada ega. Umesto toga, otvaramo se našem beskonačnom biću i njegovom neograničenom potencijalu. Ovo je obično vrsta kreativnosti kojoj se divimo kod drugih i kojoj težimo kod sebe. Dobra vest je da možemo da pređemo na ovu vrstu kreativnosti tako što ćemo to svesno izabrati.

PRAKTIČNI KORACI DO INSPIRISANE KREATIVNOSTI


U nastavku teksta, izdvajam sedam praktičnih načina kako možete da negujete inspirisanu kreativnost u svom životu.

PROŠIRI SVOJU DEFINICIJU TOGA KO SI

Oslobodite se svakog ograničenog osećaja ko ste i znajte da ste biće beskonačnog potencijala. Važno je da uključite svoju pravu prirodu i da svesno radite sa njom, jer inspirisana kreativnost potiče od vašeg autentičnog ja.


NEGUJ MUDROST PODSVESNOG

Osvestite unapred stvorene ideje, navike i obrasce, zatim se oprostite od svih ideja o tome šta je moguće ili nemoguće. Meditirajte i svesno se povežite sa svojim dubljim ja i prepustite se svojoj beskrajnoj mudrosti.

Dozvolite sebi redovne periode tišine.

Napravite prostor za nove misli i percepcije.


POSTAVI SVOJU NAMERU

Nadahnuta kreativnost nastaje najbolje kada svoje namere postavimo potpuno jasno i svesno.

Budite potpuno svesni onoga što želite da kreirate. Potvrdite svoje namere i budite što jasniji. Zatim, preduzmite akciju kako biste ispunili svoju nameru, istovremeno otpuštajući sve veze sa ishodom.


PITAJ SE KAKO MOŽEŠ DA SLUŽIŠ

Naše dublje ja je ujedinjeno sa svom stvarnošću. Pitati kako da budemo od koristi dotiče se te svesti o jedinstvu i poziva na njen izraz koji ide kroz nas, za dobrobit svih.

Ovo rastvara ograničene i egocentrične motivacije i koristi moć beskonačnosti.

Tokom meditacije ili šetnje, tiho se zapitajte: Kako mogu da pomognem? Kako mogu da služim?

RAZUMI SVOJU JEDINSTVENOST

Kao što kaže duhovni zakon Darme, vi ste jedinstveni centar kreativne aktivnosti i imate kreativnu ulogu koju niko drugi ne može da ispuni.

Shvatite da postoji zahvalna publika za sve vaše kreativne doprinose.

SVI IZAZOVI SU PRILIKE

Što pre steknite naviku da sve probleme tumačite kao prilike, to ćete biti kreativniji.

Svi problemi imaju dobitna rešenja kada se uključimo u kreativnost našeg beskonačnog ja.

Ta rešenja uvek stvaraju veću radost i blagostanje za one koji su samosvesni i zato svesno tražite univerzalna rešenja.


PODIGNI SE NA NIVO GDE NEMA PROBLEMA

Na najvišim nivoima svesti, problemi ne postoje. Sve se uvek prepoznaje kao savršeno — upravo takvo kakvo jeste. Dok negujete ovu svest u svim okolnostima, otvorićete vrata inspirisanom stvaranju sa najviših nivoa.

You Might Also Like...

    error: Content is protected !!