Živeti Glasno

Pogledaj kišu i videćeš sebe

Pogledaj kišu kako kaplje
Koja briše tragove prošlosti
Koja skriva snove budućnosti
Koja govori, a ništa ne kazuje
Koja voli i kad zna da gubi
Koja pati duboko u sebi
Koja plače i kad suze briše
Koja noć zorom menja
U novi dan ulazi
Jučerašnjeg više nema

You Might Also Like...

    error: Content is protected !!