Živeti Glasno

Kreativna autonomija

KREATIVNA AUTONOMIJA

Kreativna autonomija je povezana sa slušanjem unutrašnjeg vođstva koje nas usmerava ka odlukama koje su u skladu sa našom prirodom i kreativnim potencijalima. Kako da je postigneš, poslušaj u današnjoj epizodi.

Link do programa pronađi ispod: https://zivetiglasno.com/program/

You Might Also Like...

    error: Content is protected !!