Živeti Glasno

Kako da budeš kreativna u reakciji na stvarnost?

Svi smo rođeni kao beskonačno kreativna bića. Kao deca, slobodno smo koristili svoju bogatu maštu da stvaramo čitave svetove, bilo da gradimo zamkove od peska na plaži, igramo se sa lutkama ili se pretvaramo da smo omiljeni superheroj. Kako postajemo odrasli, mnogi od nas, nažalost, podležu preovlađujućem kulturnom uverenju da je potrebno prestati sa igrom i krenuti sa radom.

Iako možda više ne mislimo o sebi kao o kreativnoj ili maštovitoj osobi, samo naše postojanje je dokaz naše urođene kreativnosti.

U svakom trenutku mi ko-kreiramo svoju stvarnost kroz svoje misli, svoje namere, svoje reči i svoja dela. To znači da svi mi imamo neograničen kreativni potencijal jer je naša suštinska priroda čista svest.

ŠTA JE KREATIVNOST?

Kreativnost je proces transformacije sirove energije, informacija i materijala univerzuma u ​​nešto što nikada ranije nije postojalo. Bilo da stvaramo novi posao, originalno muzičko delo ili partnersku vezu, kreativnost zahteva skok u svesti – kvantni skok sa jednog obrasca razmišljanja na potpuno novi, i to čak bez postepenog napredovanja kroz korake (Dipak Čopra).

U jednom trenutku kreativna ideja ne postoji, a u sledećem je deo našeg svesnog sveta. Između ta dva procesa ili bolje rečeno stanja, gde je bila ideja? Imala li je određenu stanicu na svom peron? Ne, ona je došla iz polja čiste potencijalnosti, koja stvara sve u univerzumu.

SEDAM KORAKA ZA BUĐENJE KREATIVNIH ODGOVORA

Iako ideja nema stanice, pak naša reakcija na stvarnost – ima. Kreativne korake izlistane ispod, možete koristiti za lečenje, odnose, posao, umetnost i bilo koji izazov sa kojim se suočavate.

FORMULIŠI NAMERU

Prvi korak kreativnog odgovora je razvijanje jasne vizije onoga što želite. Navedite željeni ishod pozitivnim jezikom (želim da, volela bih), a ne u smislu onoga što ne želite (ne želim da). Zapišite svoje namere i redovno ih pregledajte – idealno vreme je neposredno pre tihovanja. Iako je važno da se ne vezujete za određeni ishod, formulisanje nedvosmislene namere je od suštinskog značaja.

PRIKUPI SVE INFORMACIJE

Drugi korak je da naučite sve što možete o izazovu ili temi, koristeći što više izvora. Postanite ekspert za temu koju istražujete. Čitajte knjige; koristite internet; idite na radionice, postanite deo mentorskih programa; istražite duhovnu literaturu ili razgovarajte sa prijateljima, porodicom i novim poznanicima. Budite otvoreni za sve resurse, bez osuđivanja ili filtriranja. Dok prikupljate informacije i saznajete šta drugi imaju da kažu o temi koju proučavate, obratite pažnju na senzacije u svom telu. Mapirajte koji pristupi vam pružaju mogućnost da se osećate prijatno, a koji neprijatno.

IGRAJTE SE SA STEČENIM ZNANJEM

Dok prikupljate informacije iz različitih izvora, vaš um će izmeniti podatke i na svesnom i na podsvesnom nivou, formatirajući ih na bilo koji način koji vam najviše odgovara. Vaš um će automatski tražiti obrasce koji će vam pomoći da steknete novo razumevanje problema.

INKUBACIJA I INTEGRISANJE

Sada kada ste formirali svoje namere i prikupili i inkorporirali informacije, sledeći korak je da se prepustite i dozvolite da se nešto potpuno novo pojavi u vašoj svesti. U fazi inkubacije, koristite meditaciju, šetnju i pisanje dnevnika, da biste prevazišli racionalni um i pristupili proširenom stanju svesti. U ovom stanju neograničene svesti, u mogućnosti ste da prevaziđete svoje ideje o tome kako stvari treba da budu i da se uključite u domen nelokalne inteligencije koja je izvor svih ideja, uvida i inspiracije.

KREATIVNI UVIDI

Peti korak u kreativnom procesu je uvid. Doživećete uvid kada se za to steknu odgovarajući uslovi. Vaša percepcija i tumačenja se potpuno menjaju i imate novu unutrašnju viziju o kojem god pitanju razmišljate. Uvid je kreativni skok i suština je kreativnog odgovora.

INSPIRACIJA

Sa uvidom dolazi spontana generacija inspiracije. Kada vidite stvari u novom svetlu, ceo vaš um-telo postaje energiziran i doživljavate strast, uzbuđenje, radost i entuzijazam. U svom umu znate da je vaš uvid istinit i osećate u svom telu da je uvid ispravan.

IMPLEMENTACIJA

Poslednji korak je da prevedete svoj uvid u akciju. . . Da implementirate bilo koju ideju ili promenu koja vam je došla kroz prethodne korake u kreativnom procesu. Kako integrišete uvid u svoje razmišljanje i ponašanje, vi omogućavate promenu u svom telu i kao rezultat, vi se transformišete.

Tekst Dipak Čopra

You Might Also Like...

    error: Content is protected !!