Živeti Glasno

Kako hobiji pomažu kada smo zaglavljeni?

Učenje novog hobija je zabavan način da isprobate nešto drugačije i potencijalno upoznate nove prijatelje i istomišljenike. Iako je i ovo korisno samo po sebi, prednosti hobija tu ne staju, već se šire još dalje, u carstvo stanja protoka, te protočnosti koja nam pomaže da pronađemo rešenja i za druge životne situacije.

Lepota stanja protočnosti (flow state) jeste u tome što ste, kada mu pristupite, potpuno uronjeni u sve što radite. Vaša percepcija vremena je u tim momentima često iskrivljena, kao da vreme usporava ili uopšte ne prolazi. U ovakvom stanju, vaša čula postaju pojačana i možete da sinhronizujete svoju akciju i svest, bez da stvarno razmišljate o tome. U stanju toka, naš ego zauzima pozadinsko sedište, a samim tim se i unutrašnji kritičar smanjuje, što dovodi do stanja slobodnijeg samoizražavanja i oslobađanja naše kreativne suštine.

Posledično tome, redovno pristupanje stanju protoka, važno je za čitav naš život, jer može imati dubok uticaj na svakodnevicu, učeći nas tome kako da se sami sebi sklonimo sa puta, te dopustimo da nove mogućnosti uđu u naš život. 

Pored poboljšanih performansi i probuđene kreativnosti, stanje protoka se takođe može smatrati spajanjem uma, tela i duha, što rezultira različitim nivoima ispunjenosti, transcendentnim iskustvima i međusobnom povezanošću.

Hobiji stoga mogu igrati veliku ulogu u tome kako pristupamo životu, jer stanje protoka jeste zapravo uspostavljanje ravnoteže između nivoa težine aktivnosti i nivoa veštine osobe koja aktivnost izvodi.

Kako bismo to stanje postigli, hobiji nam u tome mogu najviše pomoći, jer isprobavanjem novih stvari, možemo probuditi stanje protoka koje kasnije prenosimo i u druge segmente sopstvenog života. 

Međutim, prednosti imanja hobija tu ne staju. Još jedan benefit stanja protoka je to što rezultira većim osećajem sreće i samopouzdanjaKada negujete pozitivna osećanja, vaš unutrašnji kritičar biva ućutkan, a vi postajete motivisani da istražujete mogućnosti i prevazilazite izazove u životu.

Učeći novi hobi, često smo radoznali i prihvatamo suštinsku komponentu stanja toka, a to je živa strast, jer strast znači nagon da se isprobaju nove stvari, bez obzira na spoljašnje rezultateMnogo puta pritisak za uspehom i želja za validacijom mogu postati jedan od najvećih sputača u našem životu, sprečavajući nas da doživimo stanje protoka. Upravo zato se preporučuje da se predate novim hobijima otvorenog uma, pustite misli i jednostavno se zabavite.

Više o tome kako to možete i praktično učiniti, poslušajte u podkastu Živeti glasno, slušajući epizodu Hobiji kao prva pomoć u zaglavljenosti.

You Might Also Like...

    error: Content is protected !!